Janusz Lisiecki

Działa w klubie: RC Wolsztyn

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora D2231 – Wielkopolska i Ziemia Lubuska w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020

Grants Subcommittee Chair / Podkomitet Grantów D2213 w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020

Przewodniczący Komitetu ds. Rotary Foundation w kadencji 2016/2017