Jakub Szatkowski

Działa w klubie: RC Bydgoszcz

Przewodniczący Komitetu Rotaract/Rotaract Chair D2231 w kadencji 2018/2019

Przewodniczący Komitetu ds. wymiany nowych pokoleń