Ireneusz Iwański

Działa w klubie: RC Olsztyn

Wice Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2021/2022

PolioPlus Subcommittee Chair / Podkomitet PolioPlus D2231 w kadencji 2018/2019

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora – Warmia i Mazury w kadencjach 2016/2017, 2017/2018