Irena Gutenbro

Działa w klubie: RC Ziębice

Regionalny Przedstawiciel Gubernatora na Dolny Śląsk w kadencji 2018/2019 i 2019/2020