Henryk Kalinowski

Działa w klubie: RC Wrocław

Oficer ds. Ochrony Młodzieży/Youth Protection Officer