PDG Krzysztof Kopyciński

Działa w klubie: RC Bydgoszcz Stare Miasto

Oficer ds. Ochrony Młodzieży/Youth Protection Officer D2231 w kadencji 2018/2019

Gubernator D2231 w kadencji 2016/2017

IPDG (Gubernator poprzedniej kadencji) D2231 w kadencji 2017/2018

Z Rotary związany od 1992 roku, jako członek założyciel RC Bydgoszcz i drugi prezydent Klubu.

W latach 1995 – 1997 pełnił funkcję asystenta w Special Extension Area („Specjalny Obszar Rozwoju”) pod przewodnictwem PDG Gunnara Fjellandera (D–2390 Szwecja) – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rotary International do tworzenia nowego dystryktu w Polsce.

Wchodził w skład komitetu nominującego pierwszych polskich gubernatorów. Oficer dystryktu w kolejnych kadencjach, odpowiedzialny za m.in. rozwój Rotary oraz wymianę młodzieży.

Jest twórcą programu wymiany młodzieżowej w RC Bydgoszcz, który to klub, w ciągu 20 lat istnienia, wysłał i przyjął na okres roku szkolnego łącznie ponad 200 licealistów z Bydgoszczy i z zagranicy.

Efektem jego działalności w dystryktalnym Komitecie Wymiany Młodzieży jest udział ponad 2 tys. młodych ludzi z Polski i ze świata w programie Rotary Youth Exchange.

W sierpniu 2016 roku wyjedzie z Polski w ramach długoterminowego programu wymiany młodzieży 70 osób. Tyle samo zagranicznych licealistów przyjmą w tym czasie polskie kluby.

Wyróżniony nagrodą Four Avenues of Service Citation for Individual Rotarians przez Prezydenta RI Jamesa L. Lacy w 1999 r. oraz odznaką Paul Harris Fellow w 2007 roku.