Ewa Okrucińska

Działa w klubie: RC Sopot International

Gubernator Regionalna – Pomorze Gdańskie w kad. 2024-2025

Regionalna Przedstawicielka Gubernatora – Pomorze Gdańskie

Przewodnicząca Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair