Ewa Okrucińska

Działa w klubie: RC Sopot International

Regionalna Przedstawicielka Gubernatora – Pomorze Gdańskie

Przewodnicząca Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair