Anna Murawska

Działa w klubie: RC Świnoujście

Przewodnicząca ds. Konferencji Dystryktu – District Conference Chair w kadencji 2019/2020