Anna Małgorzata Roszewska-Szatkowska

Działa w klubie: RC Bydgoszcz Stare Miasto

Przewodnicząca Komitetu Wymiany Młodzieży/Youth Exchange Chair D2231 w kadencji 2018/2019