Anna Grzywacz

Działa w klubie: RC Warszawa Konstancin

Alumni Chair – Przewodnicząca Podkomitetu Alumnów

Reprezentant Rotaractu / DRR