Angelika Przeździęk

Działa w klubie: RC Warszawa Józefów

Trener Dystryktu / District Trainer w kadencjach 2018/2019 i 2019/2020