Angelika Przeździęk

Działa w klubie: RC Warszawa Józefów

Trener Dystryktu / District Trainer