PDG Alojzy Leszek Gzella

Działa w klubie: RC Lublin

Gubernator Dystryktu 2230 – Polska – w latach 1998/1999