Alex Kartsel

Działa w klubie: RC Warszawa City

Przewodniczący ICC Polska-Białoruś