Styczeń 2019 – Miesiąc Słuzby Zawodowej

Miesiąc Słuzby Zawodowej (Vocational Service Month)

14-20 stycznia — International Assembly, San Diego, California, USA