Sierpień 2018 – Miesiąc Członkostwa i Nowych Klubów

Miesiąc Członkostwa i Nowych Klubów (Membership and New Club Development Month)