Październik 2017 – Miesiąc rozwoju gospodarczego i społeczności lokalnych

Miesiąc rozwoju gospodarczego i społeczności lokalnych Economic and Community Development Month

2-8 października — Rotary Alumni Reconnect Week
24 października — Rotary’s World Polio Day Livestream Event
30 października -5 listopada — World Interact Week