RC E-Club Poland

RC E-Club Poland

Miejsce spotkań:

SKYPE: rotaryeclubpoland

Tel.:

+48 724 295 931

E-mail:

eclub@rotary.org.pl

Strona WWW:

http://www.rotarye-clubpoland.pl

Prezydent

Monika Rosińska

Sekretarz

Zbigniew Leslaw Szymanowski

Skarbnik

Roman Andrzej Gastol

CICO

Zbigniew Kwater

Członek zarządu

Vacat - Rotary Foundation

Vacat - Komisja Członkostwa

Pierwszy E-Club Rotary w Polsce. Data charteru – 7 stycznia 2016

Adres Skype: RotaryeClubPoland

Zadania i cele stawiane temu klubowi są identyczne, jak wszystkim pozostały klubom ruchu Rotary International. Jedyną różnicą jest sposób komunikacji członków klubu, który polega na aktywnym wykorzystaniu elektronicznych systemów (usług) do prowadzenia wideokonferencji lub telekonferencji. W zależności od potrzeb cotygodniowe wideokonferencje prowadzone są w środowisku SKYPE, SKYPE dla firm lub innych narzędzi. Poza regularnymi wideokonferencjami członkowie klubu spotykają się bezpośrednio na kwartalnych posiedzeniach klubu organizowanych przez Zarząd w różnych lokalizacjach. Taki sposób komunikowania się oraz uczestnictwa we wspólnych projektach dedykowany jest do członków, którzy prowadzą bardzo mobilny tryb pracy zawodowej.

Klub jest zaangażowany w PolioPlus Program oraz Global Water Program