Plany na przyszłość RF

W 2013 roku The Rotary Foundation wprowadzi w życie projekt określany nazwą Future Vision Plan. Przewidziane w nim modyfikacje sposobów finansowania oraz rozgraniczenie projektów humanitarnych na lokalne oraz ogólnoświatowe podniesie efektywność działania i zarządzania środkami finansowymi dając nowe perspektywy na drugie stulecie istnienia Fundacji.