Oficerowie Komitetów Międzykrajowych

Alex Kartsel

plby

ICC Polska-Białoruś

Marian Demel

plhr

ICC Polska-Chorwacja

Eugeniusz Gorczyca

plde

ICC Polska-Niemcy

Zbigniew Rogowski

plczsk

ICC Polska-Czechy i Słowacja