Oficerowie Komitetów Dystryktu

Olimpia Faustyna Skupieńska

Komitet Finansowy

Michał Karwowski

Przewodniczący Komitetu Finansowego Dystryktu

Mateusz Chudzik

Komitet Prawny Dystryktu, Pełnomocnik Zarządu

Robert Gadzinowski

Oficer ds. Ochrony Danych Osobowych

Janusz Nowastowski

Przewodniczący Komitetu ds. Zakładania Nowych Klubów/New Club Development Chair oraz Przewodniczący Komitetu ds. Służby Zawodowej

Mark Krawczyński

Przewodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI/RI Convention Promotion Chair, Acting Chair Host Organization Commitee

Ryszard Łuczyn

Przewodniczący Komitetu Rotary Community Corp/RCC Chair

Mieczysław Maciążek

Rotary Global Rewards Chair

Marek Łatko

Komitet ds. Komunikacji Internetowej

Ireneusz Iwański

Pełnomocnik Gumernatora ds. Konkursu im. Bohdana Kurowskiego

Mateusz Synak

Przedstawiciel Rotaractu/District Rotaract Representative DRR