Pomoc dzieciom z Peru

Pomoc dzieciom z Peru

Rotary Club Wrocław Panorama (jako lider projektu) wspólnie z partnerem projektu RC Berlin Kurfürstendamm zapraszają do współtworzenia projektu, który ma na celu wsparcie rozwoju oświatowego i społecznego dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej – zwiększenie dostępności edukacji i podniesienie jakości kształcenia w szkole demokratycznej Escuela Democratica w Huamachuco, w regionie La Libertad w północnym Peru.

 

Lokalizacja

Szkoła Demokratyczna Escuela Democratica znajduje się na obrzeżach miasteczka Huamachuco, w północnym Peru, w andyjskim rejonie La Libertad, na wysokości 3430 m.n.p.m. Szkoła została założona 10 lat temu przez lokalnego działacza Valerio Narvaes Polo. Pan Polo własnymi rękoma i zapałem doprowadził do powstania szkoły, jej budynku, programu nauczania. Znalazł nauczycieli wolontariuszy i przekonał dzieci z okolic Huamachuco do rozpoczęcia edukacji.

 

Cele projektu

Główne cele tego przedsięwzięcia to przede wszystkim: wsparcie rozwoju oświatowego i społecznego dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej – zwiększenie dostępności edukacji i podniesienie jakości kształcenia w szkole demokratycznej Escuela Democratica w Huamachuco, w regionie La Libertad w północnym Peru; zmniejszenie odsetka analfabetyzmu u osób dorosłych; wsparcie kultywowania i rozwoju rdzennej tradycji, kultury, muzyki i sztuki andyjskiej, a także wsparcie dla idei wielokulturowej współpracy opartej na ideach rotariańskich.

 

Beneficjenci projektu

Beneficjantami projektu będą dzieci w wieku od 3-18 lat – obecni i przyszli uczniowie Escuela Democratica. Są to głównie dzieci z bardzo biednych i wielodzietnych rodzin, które nie mają często szansy na zdobycie nawet podstawowej edukacji. Beneficjentami tego działania będą także rodziny dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańcy Huamachuco i okolic, którzy również będą mogli korzystać z zasobów biblioteki szkoły, z sali komputerowej oraz placu zabaw i amfiteatru a także cała społeczność Huamachuco i okolicznych wiosek, która zyska dostęp do edukacji – w tym regionie wciąż wiele osób dorosłych jest dotkniętych analfabetyzmem.

 

Działania do wykonania

W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

  • Wyposażenie kuchni szkolnej w niezbędny sprzęt i przedmioty potrzebne do zapewnienia ciepłego posiłku dla uczniów szkoły,
  • Wyposażenie biblioteki szkolnej w książki i materiały edukacyjne, przygotowanie we współpracy ze szkołą programu do walki z analfabetyzmem wśród dorosłych, przygotowanie programu promocji kształcenia, nauki czytania i pisania,
  • Wyposażenie pracowni komputerowej, przygotowanie we współpracy ze szkołą programu edukacji multimedialnej, wykorzystanie sprzętu komputerowego do rozwijania kontaktów międzynarodowych szkoły i uczniów,
  • Wyposażenie interaktywnego, rozwojowego placu zabaw dla dzieci (również uwzględniając potrzeby dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi),
  • Wyposażenie amfiteatru szkolnego, przygotowanie kulturowego programu integracyjnego i programu promocji kultury lokalnej.

 

Realizacja i budżet

Planowana realizacja w/w działań zakładana jest na październik 2022 roku.

Łączny budżet projektu szacowany jest na 21,370 USD, w tym na wyposażenie kuchni zaplanowane jest 1860 USD, wyposażenie biblioteki: 2950 USD, wyposażenie pracowni komputerowej: 5590 USD, wyposażenie interaktywnego placu zabaw: 5080 USD i amfiteatru 5890 USD.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wspólnie możemy pomóc tym i wielu innym dzieciom regionu Libertad w zdobyciu edukacji i umożliwić im lepszy start w dorosłe życie. Wystarczy niewielka cegiełka. Podajemy numer konta RC Wrocław Panorama: PL70 2030 0045 1110 0000 0299 7600.

Połączmy nasze rotariańskie siły! Zapraszam do kontaktu pod adresem mail: marekseredyn@wp.pl

Zapraszamy do współtworzenia wraz z nami tego pięknego projektu!

 

Marek Seredyn, Prezydent RC Wrocław Panorama

Fot. Edyta Wołyniec, RC Wrocław Panorama, Valerio Narvaes Polo (dyrektor szkoły),  Carlitos Garcia Bailon (uczeń).