Oficerowie w strukturach Rotary International

Janusz Klinowski

Regional Magazine Editor - Editor in Chief

Piotr Wygnańczuk PDG

Przedstawiciel Dystryktu w Radzie Legislacyjnej