Rotary Foundation

Komitet ds. Rotary Foundation

Janusz Lisiecki

Podkomitet ds. datków – Fundraising

Podkomitet ds. grantów – Grants

Mieczysław Maciążek

Podkomitet ds. PolioPlus

Podkomitet ds. Stewardship

Piotr Jankowski

Komitet ds. Obchodów 100-lecia Rotary Foundation